หน้าแรก แท็ก บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

แท็ก: บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด – CitiBank

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด – CitiBank บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด นี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไปสำหรับคนไทย  80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3...

รีวิวบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด เลือกบัตรที่ใช่ตามสไตล์คุณ – CitiBank

รีวิวบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด เลือกบัตรที่ใช่ตามสไตล์คุณ - CitiBank บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด เลือกบัตรที่ใช่ตามสไตล์คุณ เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยบุคคลที่สามาถถือครองบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด นี้ได้จะต้องมีคุณคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด นี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาท ขึ้นไปสำหรับคนไทย และ 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบไปด้วย...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

รีวิวบัตรเครดิต