หน้าแรก แท็ก บัตรเครดิตซิตี้

แท็ก: บัตรเครดิตซิตี้

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ?

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ? เมื่อทุกคนก้าวมาเป็นมนุษย์เงินเดือน คิดว่าเกือบทุกคนย่อมคิดถึงการมีบัตรเครดิตติดตัวไว้ใช้สักนึงใบอย่างแน่นอน วันนี้เราเลยมีเงื่อนไขการทำบัตรเครดิตว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร สามารถติดตามอ่านรายละเอียดในด้านล่างได้เลยค่ะ เงื่อนไขอันดับแรกที่ทางธนาคารจะพิจารณาในการทำบัตรเครดิตคือ ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (แต่หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องสมัครเป็น บัตรเสริมแทน โดยการสมัครบัตรเสริมนี้จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม โดยผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายในบัตรเสริมจะรวมอยู่ยอดบัตรหลัก) รายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน...

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม นี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับคนไทย  และ 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

รีวิวบัตรเครดิต