หน้าแรก แท็ก รีวิว บัตรเครดิต

แท็ก: รีวิว บัตรเครดิต

เอกสารสมัครบัตรเครดิต – ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารสมัครบัตรเครดิต - ต้องใช้อะไรบ้าง เอกสารส่วนมากที่ต้องเตรียมไป และที่ทางธนาคารอยากได้ในการสมัครบัตรเครดิต คือ สำหรับคนไทย (พนักงานออฟฟิศ, บุคคลทั่วไป) สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด สำเนาบัญชีส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับคนไทย (เจ้าของธุรกิจ) สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

รีวิวบัตรเครดิต