หน้าแรก แท็ก เงื่อนไขการทำบัตรเครดิ

แท็ก: เงื่อนไขการทำบัตรเครดิ

ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ?

ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ? เมื่อทุกคนก้าวมาเป็นมนุษย์เงินเดือน คิดว่าเกือบทุกคนย่อมคิดถึงการมีบัตรเครดิตติดตัวไว้ใช้สักนึงใบอย่างแน่นอน วันนี้เราเลยมีเงื่อนไขการทำบัตรเครดิตว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร สามารถติดตามอ่านรายละเอียดในด้านล่างได้เลยค่ะ เงื่อนไขอย่างแรกที่เป็นคุณสมบัติทั่วไปของการสมัครเครดิต คือ 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (แต่หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปี จะไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตเองได้ ต้องสมัครเป็น บัตรเสริมแทน โดยการสมัครบัตรเสริมจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายในบัตรเสริมจะอยู่รวมยอดอยู่ในบัตรหลัก) 2. รายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

รีวิวบัตรเครดิต