หน้าแรก แท็ก Citi Bank

แท็ก: Citi Bank

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ?

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ? เมื่อทุกคนก้าวมาเป็นมนุษย์เงินเดือน คิดว่าเกือบทุกคนย่อมคิดถึงการมีบัตรเครดิตติดตัวไว้ใช้สักนึงใบอย่างแน่นอน วันนี้เราเลยมีเงื่อนไขการทำบัตรเครดิตว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร สามารถติดตามอ่านรายละเอียดในด้านล่างได้เลยค่ะ เงื่อนไขอันดับแรกที่ทางธนาคารจะพิจารณาในการทำบัตรเครดิตคือ ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (แต่หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องสมัครเป็น บัตรเสริมแทน โดยการสมัครบัตรเสริมนี้จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม โดยผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายในบัตรเสริมจะรวมอยู่ยอดบัตรหลัก) รายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน...

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ – Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ - Citi Bank บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank เป็นบัตรที่อยู่ในหมวดการท่องเที่ยวประเภทบัตรเครดิตสะสมไมล์ ซึ่งบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์จะมีจุดเด่นอยู่ที่สามารถสะสมไมล์กับการบินไทย ที่มีโปรแกรมการสะสมไมล์ที่ให้คะแนนที่รวดเร็วทันใจ สามารถให้คุณแลกคะแนนสะสมเป็นตั๋วเครื่องบิน บินกับการบินไทย เพื่อการเดินทางที่ง่ายยิ่งขึ้น...

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ – Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  – Citi Bank บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank ที่จัดอยู่ในหมวดของการท่องเที่ยว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะว่าเป็นบัตรที่สามารถใช้แต้มสะสมไมล์ได้ โดยทุกๆ การใช้จ่าย 15 บาท สามารถรับแต้มได้ 1 ไมล์...

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด – CitiBank

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด – CitiBank บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด นี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไปสำหรับคนไทย  80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครจะประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

รีวิวบัตรเครดิต