หน้าแรก แท็ก ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง

แท็ก: ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ?

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ? เมื่อทุกคนก้าวมาเป็นมนุษย์เงินเดือน คิดว่าเกือบทุกคนย่อมคิดถึงการมีบัตรเครดิตติดตัวไว้ใช้สักนึงใบอย่างแน่นอน วันนี้เราเลยมีเงื่อนไขการทำบัตรเครดิตว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร สามารถติดตามอ่านรายละเอียดในด้านล่างได้เลยค่ะ เงื่อนไขอันดับแรกที่ทางธนาคารจะพิจารณาในการทำบัตรเครดิตคือ ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (แต่หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องสมัครเป็น บัตรเสริมแทน โดยการสมัครบัตรเสริมนี้จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม โดยผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายในบัตรเสริมจะรวมอยู่ยอดบัตรหลัก) รายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

รีวิวบัตรเครดิต