หน้าแรก แท็ก บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

แท็ก: บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

รีวิวบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ (Citi Prestige) – CitiBank

รีวิวบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ (Citi Prestige) - CitiBank บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ - โลกแห่งประสบการณ์ใหม่ ที่รอให้คุณสัมผัส เป็นบัตรเครดิตของ ธนาคาร Citi Bank โดยบัตรนี้ออกมาแทนบัตรเครดิตตัวเก่าที่มีชื่อว่า Select Signature ถ้าลูกค้าท่านเก่าๆ ที่ปัจจุบันได้มีการ ถือบัตร Select Signature อยู่แล้ว ทางธนาคาร...

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ (Citi Prestige) โลกประสบการณ์ใหม่ ที่รอให้คุณสัมผัส

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ( Citi Prestige)      บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ  เป็นบัตรเครดิตของ Citi Bank โดยบัตรนี้ออกมาแทนบัตรเดิมที่ชื่อว่า Select Signature คุณสมบัติของการที่จะสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ นี้ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีรายได้อย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไปสำหรับคนไทย  80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ ...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

รีวิวบัตรเครดิต