สมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม – Citi Bank

Our Score

สมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม

สมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม – Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่

 1. 25 บาท = 1 คะแนน โดยสามารถรับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ดสำหรับทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แต่ยกเว้นการเบิกเงินสด Cash Advance on Phone/Online ,การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันอื่นๆ นอกเหนือจากเชลล์ การใช้จ่าย ณ ไฮเปอร์มาร์ทอื่นๆ นอกเหนือจากบิ๊กซี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกประเภทและดอกเบี้ย, ไม่จำกัดจำนวนคะแนนสะสมฯ
 2. ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ มียอดรวมกัน 6,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี รับคะแนนสะสมฯ 12.5 คะแนน (เทียบเท่ากับการได้รับส่วนลดถึง 5%) สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ ห้างบิ๊กซี หรือหากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวมไม่ถึง 6,000 บาท/รอบบัญชีจะได้รับคะแนนสะสมฯ 5 คะแนน (เทียบเท่ากับการได้รับส่วนลด 2%)
 3. มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 6,000 บาท รวมทั้งยอดใช้จ่ายทั้งในและนอกห้างบิ๊กซี และยอดผ่อนชำระรายเดือน แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ และดอกเบี้ย
 4. ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในของห้างบิ๊กซี ทุกวัน ศุกร์-อาทิตย์ ทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสมฯ 12.5 คะแนน (เทียบเท่ากับการได้รับ ส่วนลด 5%)
 5. รับเงินคืน2% ในรูปของคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด (ทุก 25 บาท รับ 5 คะแนน) เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป (จำกัดยอดใช้จ่ายไม่เกิน 4,800 บาท/รอบบัญชี, จำกัดการให้คะแนนสะสมฯ ไม่เกิน 960 คะแนน/รอบบัญชี, ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์)
 6. มีบริการและประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุถึง 200,000 บาท
สมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม – Citi Bank
สมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม – Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม มีให้บริการทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม โดยค่าธรรมเนียมในปีแรกจะไม่มี ทั้งบัตร

หลักและบัตรเสริม ปีถัดไปบัตรหลักจะเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ปี และบัตรเสริมเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ปี แต่ทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นไว้เช่นกัน โดยถ้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 100,000 บาท/ปี ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคาร

                หากผู้สมัครท่านใดสนใจสามารถนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปที่ธนาคารได้เลย

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองเงินได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าหากเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องเตรียม ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน , สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ,สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. แต่ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

คุณสมบัติการสมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม ออนไลน์

อายุ 20 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครจะต้อง มีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมัครบัตรเครดิตซิตี้-บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม
 • อ่านรีวิวบัตรเครดิตนี้ Click ที่นี่