สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด – Citi Bank

Our Score

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด – Citi Bank

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank มีจุดเด่นอยุ่ที่เป็นบัตรเครดิตเดียว ที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดที่แม็คโคร

 • คุ้มค่าที่ 1 รับ 1คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด จากทุกๆ การใช้จ่าย 100 บาท ภายในแม็คโครและรับ 1คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท จากการใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
 • คุ้มค่าที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 1% เมื่อเติมน้ำมันปั้มเชลล์ ครบทุก 800 บาทต่อเซลล์สลิป แต่ไม่เกิน 1,600 บาทต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาทต่อเดือน
 • คุ้มค่าที่ 3 เบิกเงินสดได้สูงสุดถึง 100% ของวงเงิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม
 • คุ้มค่าที่ 4 ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และถ้ามียอดใช้จ่ายผ่ายบัตรฯ 200,000บาทขึ้นไปต่อ12รอบบัญชี ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

นอกจากนี้ผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิในการคุ้มครองการเดินทางอีกมากมาย เช่น

 1. รับสิทธิ์ในการคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาทต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
 2. มีวงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้าหรือเที่ยวบินล่าช้า
 3. วงเงินชดเชยสูงสุด 24,500 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหายในระหว่างการเดินทาง

คุณสมบัติการสมัครบัตรเครดิตซิตี้แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด ออนไลน์

 1. เป็นบุคลลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมี รายได้มากกว่า 15,000 บาท ขึ้นไป
 3. สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมี รายได้มากกว่า 80,000 บาท ขึ้นไป

หากผู้สมัครผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาแล้ว ทางธนาคารจะขอเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองเงินได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าหากเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องเตรียม ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน , สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ,สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. แต่ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด มีให้บริการทั้งที่เป็นบัตรหลักและบัตรเสริม โดยในปีแรกนั้นทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีให้กับทางธนาคาร แต่ถ้าในปีถัดไปบัตรหลักและบัตรเสริมใช้จ่ายรวมกันไม่ถึง 200,000 บาท ต่อปี จะเสียค่าธรรมเนียม โดยบัตรหลักจะเสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท และบัตรเสริมจะเสียค่าธรรมเนียม 950 บาท