Our Score

อยากสมัครบัตรเครดิต ต้องทำยังไง

คนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่มีบัตรเครดิตใช้ในการชำระเงินแทนเงินสดในการซื้อของหรือผ่อนบ้าน  ผ่อนรถ ผ่อนคอนโด ทุกอย่างล้วนใช้บัตรเครดิตทั้งนั้น ซึ่งปัจจุบันและในอนาคตจะมีการทำบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าการใช้บัตรเครดิตเป็นช่องทางที่ง่าย  ทำให้สะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันไปแล้ว  ส่วนผู้ที่สนใจอยากสมัครบัตรเครดิตก็ไม่ยากเลย เพียงแค่มีงานและเงินเดือนทำ เพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้แล้ว

คนที่อยากสมัครบัตรเครดิต ต้องดูสถานะตัวเองว่า ตนนั้นมีงานที่ทำในระยะที่มากกว่า 6 เดือนรึยัง เพราะคนที่จะสมัครบัตรเครดิตได้ต้องมีอายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป และต้องมีสลีปเงินเดือนเพื่อใช้แนบเอกสารการสมัครบัตรเครดิต  และเรื่องเงินเดือนก็จำเป็นมากในการสมัครบัตรเครดิต เพราะส่วนใหญ่รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนต้องประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป ก่อนจะสมัครก็ต้องเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุให้พร้อมกับการสมัครบัตรเครดิต

ส่วนการเลือกทำบัตรเครดิตกับธนาคารไหน ให้เลือกให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและฐานเงินเดือนของตัวเอง และต้องดูว่าบัตรเครดิตประเภทไหนที่ใช้ประโยชน์เหมาะกับผู้สมัครบัตรเครดิตมากที่สุด ผู้สมัครต้องดูว่าบัตรเครดิตนั้นให้สิทธิประโยชน์กับสิ่งที่เราต้องการมากแค่ไหน เพราะตอนนี้ธนาคารหลายแห่งก็มีการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆและโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สามารถดึงเราให้เราหลงไปสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารที่ไม่ตรงความต้องการและเหมาะสมกับเราจริงๆ

ผู้ที่อยากสมัครบัตรเครดิตต้องเตรียมเอกสารให้ครบและทำสำเนาให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลจริง ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม มีบัตรประชาชนซึ่งต้องดูวันหมดอายุด้วย เพราะถ้าบัตรหมดอายุก็ไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านต้องดูที่อยู่ว่าตรงตามที่อยู่ปัจจุบันหรือไม่ ใบรับรองเงินเดือนหรือสลีปเงินเดือน ต้องเตรียมหรือทำเรื่องขอกับทางบริษัทให้รวดเร็ว สุดท้ายสมุดบัญชีเงินฝากอัปเดตย้อนหลัง 6 เดือนหรือสเตทเม้นท์ย้อนหลัง ให้ทำเรื่องขอกับทางธนาคารของผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิต

ผู้ที่อยากสมัครก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม  เพราะเอกสารจะผ่านอนุมัติหรือไม่ผ่านอนุมัติก็ขึ้นอยู่กับเอกสารที่แนบส่งไปด้วย เอกสารจะต้องทำสำเนาไว้เพื่อในการไปสมัครจะได้ไม่ยุ่งวุ่นวาย  และยังไม่เสียเวลาในการไปสมัครบัตรเครดิตอีกด้วย อีกทั้งต้องเตรียมโปรโมชั่นที่คิดว่าจะไปสมัครบัตรเครดิตไปด้วย และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครบัตรเครดิตให้เข้าใจก่อนสมัครบัตรเครดิต พอทำการสมัครเสร็จก็รอดูว่าการสมัครบัตรเครดิตของเราจะผ่านอนุมัติหรือไม่ผ่านอนุมัติ และรอใช้บัตรเครดิตกันได้เลยค่ะ