เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตอย่างไร
Our Score

หลังจากที่เราสมัครและยื่นเอกสารในการสมัครเครดิตไปยังธนาคารที่เราเลือกแล้วนั่น เชื่อว่าทุกคนต่างต้องที่จะรู้ว่าเราได้รับอนุมัติหรือเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตมานำเสนอ เพื่อที่ได้ให้คุณสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบผลการสมัครได้ว่าธนาคารนั้นได้รับใบสมัครของคุณแน่นอน และคุณได้เข้าไปอยู่ในระบบการสมัครของธนาคารหรือยัง การเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตจะทำให้เรารู้ว่าเอกสารที่ยื่นในการสมัครนั่นครบถ้วนและตกหล่นหรือไม่ อีกทั้งการยื่นใบสมัครเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหรือเปล่า เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่กำลังสนใจการสมัครเครดิตนั่นเอง

สำหรับการเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตนั้นมีหลายช่องทางซึ่งเราสามารถที่จะสอบถามโดยตรงจากทางธนาคารที่เราสมัครโดยให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าที่ตรวจสอบ  ซึ่งเราไปดูกันว่าเราสามารถที่จะเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตได้ด้วยวิธีการใดบ้าง

  • 1.สามารถติดต่อไปยัง ศูนย์บริการลูกค้าหรือ Call center ในของแต่ละธนาคาร
  • 2.สอบถามจากสาขาธนาคารที่เรายื่นเรื่องการสมัครบัตรเครดิต หรือเจ้าหน้าที่และเซลล์ที่รับผิดชอบการสมัครบัตรเครดิตของเรา
  • 3.เข้าเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตได้ตามเว็บไซต์ในแต่ละธนาคาร
  • 4.เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตสมาร์ทโฟนหรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารนั้นบนโทรศัพท์มือถือซึ่งก็แล้วแต่ในแต่ละธนาคารด้วยว่ามีเปิดให้เช็คหรือเปล่า

ซึ่งระยะเวลาในการอนุมัติบัตรเครดิตนั้น การพิจารณาของแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไปซึ่งหากเรายื่นเอกสารครบถ้วนในบางธนาคารก็จะแจ้งผลการสมัครเลยภายใน 1 วัน บางธนาคารก็จะใช้ระยะเวลาในการอนุมัติค่อนข้างนาน ตั้งแต่ 1อาทิตย์ จนถึง 2 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารและรูปแบบของบัตรเครดิตที่เราเลือกว่ามีขั้นตอนการพิจารณาและระบบงานแบบใด ซึ่งตอนที่เรายื่นใบสมัครนั้นเราก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าหรือผู้รับผิดชอบการสมัครเครดิตของเราว่าใช้ระยะเวลาในการอนุมัติและพิจารณาเท่าไหร่ถึงจะทราบผลที่แน่นอน รวมไปถึงการเปิดระยะเวลาในการส่งบัตรเครดิตด้วยเพื่อที่เราจะได้สามารถจัดการเวลาในการเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตได้ และถ้าหากคุณถูกปฏิเสธในการอนุมัติบัตรเครดิต ทางธนาคารก็จะแจ้งผลมาทางคุณด้วยวิธีการโทร ส่งจดหมายหรือทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เราควรที่จะศึกษาวิธีการเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตไว้สำหรับการติดตามผลการสมัครเพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินและรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองด้วย ซึ่งทั้งนี้เมื่อเราใช้บัตรเครดิตมาแล้วก็ควรที่จะวางแผนและใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานนั่นเอง