เอกสารสมัครบัตรเครดิต – ต้องใช้อะไรบ้าง

Our Score

เอกสารสมัครบัตรเครดิต – ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารสมัครบัตรเครดิต - ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารส่วนมากที่ต้องเตรียมไป และที่ทางธนาคารอยากได้ในการสมัครบัตรเครดิต คือ

 1. สำหรับคนไทย (พนักงานออฟฟิศ, บุคคลทั่วไป)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน
 1. สำหรับคนไทย (เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 1. ชาวต่างชาติ (พนักงานออฟฟิศ, บุคคลทั่วไป)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
 1. ชาวต่างชาติ (เจ้าของกิจการ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับบัตรเสริมต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม แต่ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุไม่มากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแล้วแต่ทางธนาคารเช่นกันว่า จะกำหนดรายได้ขั้นต่ำในการสมัครบัตรเครดิตแต่ละชนิดเท่าไร

สนใจสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นี้ Click ที่นี่