บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ – Citi Bank

Our Score

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 

– Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ Citi Bank
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank ที่จัดอยู่ในหมวดของการท่องเที่ยว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะว่าเป็นบัตรที่สามารถใช้แต้มสะสมไมล์ได้ โดยทุกๆ การใช้จ่าย 15 บาท สามารถรับแต้มได้ 1 ไมล์ สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และทุกๆ 20 บาท รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ และรับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน และยังสามารถก้าวสู่สถานะภาพสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ที่เร็วเหนือใคร นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายอาทิเช่น

  1. ฟรีบริการ รถลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิจำนวน 2 ครั้ง/ปี พร้อมส่วนลด 50% สำหรับ 2 ครั้งต่อไป โดยจำกัดระยะทาง 50 กม. จากบ้านถึงสนามบิน
  2. ฟรีบริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อแสดงบัตร โดยสารของสาย การบินไทย ในเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
  3. ฟรีบริการ Meet & Assist ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศกับสายการบินไทย
  4. รับสิทธิ์ในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุดถึง 35 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
  5. วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
  6. วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
  7. ประกันสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้งหรือ 120,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรฯ สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน
  8. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นสูงสุด 800,000 บาท หากสมาชิกบัตรฯ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง หรือ กรณีต้องเคลื่อนย้ายเพื่อรับรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

หากผู้สมัครท่านใดสนใจก็สามารถเตรียมเอกสารดังรายการด้านล่างไปสมัครได้เลย

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองเงินได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าหากเป็นเจ้าของธุรกิจจะมีเอกสารแตกต่าง 2 ข้อคือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน และ สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้าน ยังเหมือนเดิม
  2. แต่ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ในปีแรกจะเสียค่าธรรมเนียม 10,000 บาททั้ง
บัตรหลักและบัตรเสริม ในปีถัดไปบัตรหลักจะเสีย 10,000 บาท/ปี ส่วนบัตรเสริม 2,000 บาท/ปี