บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ – Citi Bank

Our Score

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ – Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ - Citi Bank
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ – Citi Bank

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์  เป็นบัตรเครดิตของธนาคาร Citi Bank เป็นบัตรที่อยู่ในหมวดการท่องเที่ยวประเภทบัตรเครดิตสะสมไมล์ ซึ่งบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์จะมีจุดเด่นอยู่ที่สามารถสะสมไมล์กับการบินไทย ที่มีโปรแกรมการสะสมไมล์ที่ให้คะแนนที่รวดเร็วทันใจ สามารถให้คุณแลกคะแนนสะสมเป็นตั๋วเครื่องบิน บินกับการบินไทย เพื่อการเดินทางที่ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งใช้ ยิ่งได้ไมล์สะสม

  บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ มีสิทธิต่างๆ อย่างเยอะมากมายที่มอบให้กับผู้ถือบัตรตลอดทั้งปี ให้สะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  เช่น

 1. บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อผู้ถือบัตรแสดงบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ และบัตรโดยสารของสาย การบินไทย สำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
 2. รับบริการรถลีมูซีนฟรี จากบ้านถึงสนามบิน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ ต่างประเทศ ผ่านซิตี้ ทราเวล เซอร์วิส
 3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน, บริการช่วยเหลือภายในบ้าน และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี
 5. นอกจากนี้ทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม อีกด้วย
 6. ผู้ถือบัตรรับสิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต
 7. วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต หากเที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 8. วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 9. มีประกันสำหรับสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรเครดิต สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ มีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม โดยค่าธรรมเนียมในปีแรกจะ ฟรี ทั้งบัตรหลัก

และบัตรเสริม ปีถัดไปบัตรหลักจะเสียค่าธรรมเนียม 4,000 บาท/ปี บัตรเสริมเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อยกเว้นเช่นกัน โดยหากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม 300,000 บาท/ปี ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคาร

                หากผู้สมัครท่านใดสนใจสามารถนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปที่ธนาคารได้เลย

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองเงินได้หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าหากเป็นเจ้าของธุรกิจจะมีเอกสารแตกต่าง 2 ข้อคือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน และ สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้าน ยังเหมือนเดิม
 2. แต่ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับคนไทย 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับชาวต่างชาติ